สมัครสมาชิก

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม พร้อมรับสิทธิพิฌศษและส่วนลดต่างๆเฉพาะสมาชิก อาทิเช่น

ส่วนลดพิเศษ
- สำหรับค่าสัมมนาของสมาคมทุกหลักสูตร
- การเยี่ยมชมกิจการแลธโรงงานต่างๆ
- การสั่งซื้อหนังสือข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับสเตนเลสของสมาคม
- น้ำยาทดสอบแมงกานีส (Manganese checker solutions)

สิทธิพิเศษ

- การเดินทางไปดูงานต่างประเทศที่สงวนสำหรับสมาชิกเท่านั้น
- รับจัดฝึกอบรมภายในหรือสำหรับลูกค้าของบริษัทสมาชิกในราคาพิเศษ

ฟรี
- วารสารรายเดือน TSSDA FOIRWARD 12 ฉบับ

 
ประเภทสมาชิก

1. สมาชิกสามัญ

ได้แก่ องค์กรเอกชน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมา และอื่นๆ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ถูกต้องตามกฎหมายและ ที่ประกอบวิสาหกิจเกี่ยวข้องกับสเตนเลส

2. สมาชิกสมทบ
ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสเตนเลส เช่นมูลนิธิ สถานศึกษา หน่วย งานราชการ

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการ ลงมติให้ เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

4. สมาชิกต่างประเทศ
ได้แก่ นิติบุคคลที่จดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ สมาชิกต่างประเทศ มีหน้าที่ ต้องชำระค่าสมาชิกภาพ 20,000 บาท ต่อปี


สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย กรุณาติดต่อ สมาชิกสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 616 6163-4 โทรสาร 02 279 5058
E-mail:
members@tssda.org

Download ใบสมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ยืนยัน รหัสผ่าน :
 
ชื่อ : Name :
นามสกุล : Lastname :
ชื่อองค์กร : Company :
ตำแหน่ง : Position :
ที่อยู่ : Address :
 
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ / บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. 01 Raw material manufacturer: CR/HR (ผู้ผลิตวัตถุดิบสเตนเลสรีดร้อน – รีดเย็น)
 2. 02 Trading, Service Center-Stockiest: Raw materials (ตัวแทนจำหน่าย, ศูนย์บริการวัตถุดิบสเตนเลส)
 3. 03 Long products manufacturer (ท่อ เพลา แบน ฉาก)
 4. 04 International representative (ผู้แทนของบริษัทจากต่างประเทศ)
 5. 05 Scraps (เศษสเตนเลส)
 6. 06 Household manufacturer (เครื่องครัว, อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร)
 7. 07 Architech Building Construction fabricator-design (รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง สถาปนิก)
 8. 08 Food Industry (อุตสาหกรรมอาหาร)
 9. 09 Petrochemical Industry – Gas (อุตสาหกรรมปิโตรเคมี – ก๊าซ)
 10. 10 Electrical Industry (อุตสาหกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิคส์)
 11. 11 Mechanical, system, parts, factory (เครื่องจักร, ชิ้นส่วน)
 12. 12 Medical equipment (อุตสาหกรรมทางการแพทย์)
 13. 13 Fabricator (others) (รับเหมาประกอบติดตั้งอื่นๆ)
 14. 14 Automotive (อุตสาหกรรมรถยนต์)
 15. 15 Others (อื่นๆ) โปรดระบุ
ลงชื่อ     ผุ้มีอำนาจลงนาม

การสมัครสมาชิก (ชำระค่าบำรุงสมาชิก หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิก)

 1. 1. กรอกใบสมัครสมาชิก
 2. 2. เอกสารแนบสำเนาใบ ภพ.20 หรือ สำเนาการจดทะเบียนบริษัท ส่งแฟกซ์ที่เบอร์ 0 2392-5764